Geachte praktijkrelatie,

Sinds 28 april is onze praktijk weer geopend voor reguliere Mondzorg. Wij hebben diverse aanpassingen gedaan om dit op een veilige manier voor u en onze medewerkers te doen. Dat is goed nieuws, waarvoor wij echter wel een beroep doen op uw medewerking en ook uw geduld.

Wat zijn de maatregelen die wij in de praktijk hebben genomen voor uw en onze veiligheid:

Als mondzorg professionals zijn wij van nature gewend aan strenge maatregelen op het gebied van veiligheid en hygiëne. Die maatregelen hebben we nu zelfs nog verder aangescherpt zodat u veilig kunt plaatsnemen in de behandelstoel. Vanaf heden gelden deze aanvullende regels in onze praktijk:

  • Wij respecteren de 1,5 m grens in onze praktijk. Dit doen wij onder meer door markeringen op de vloer en aangepaste looproutes. Tevens streven wij naar een beperkt aantal patiënten in de wachtkamer. Om die reden vragen wij u om zoveel mogelijk alleen te komen (en anders 1 kind, 1 ouder/begeleider).
  • Wij verzoeken u om maximaal 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.
  • Wij vragen iedereen om de handen te reinigen met de aanwezige handalcohol, en daarna niks meer aan te raken zoals uw mobiel, en uw jas aan te houden en mee te nemen naar de behandelkamer.
  • U wordt door onze gastvrouw opgevangen, zij meet uw temperatuur met een infrarood thermometer en zij leidt u zo snel mogelijk naar een gereedstaande behandelkamer.
  • Wij spreiden de afspraken en verruimen onze werktijden om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken.
  • Bij het maken van de afspraak informeren wij naar uw gezondheidstoestand, zodat wij kunnen bepalen of het al dan niet veilig is om u in de praktijk te behandelen. Dit herhalen wij bij de daadwerkelijke afspraak.
  • Voorafgaand aan de behandeling wordt u gevraagd met een waterstofperoxide oplossing te spoelen. Dit reduceert eventueel aanwezige virussen in de mond.
  • In de behandelkamers hanteren wij een strikte ontsmetting en schoonmaak procedure.

Op deze manier kunnen wij zowel voor u als voor onze medewerkers de veiligheid garanderen. Uitstel van behandeling is niet goed voor de mondgezondheid, dus laten wij er samen aan werken om dit weer voor iedereen mogelijk te maken.

Mocht u nog vragen hebben of nader willen overleggen, bel ons gerust. Dat kan tussen 08.00 uur en 17.00 uur  op telefoonnummer: 0348-415211. U kunt ook een mail sturen naar info@mondzorgwoerden.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het hele team van Mondzorg Woerden.