Geachte praktijkrelatie,

Zoals uit de persconferentie van onze premier op 14 december jl. is gebleken krijgen we te maken met een strenge lockdown.

De tandheelkunde valt niet onder de “contact beroepen” maar wel onder de “zorg.

Zodoende blijven wij als tandheelkundig centrum open onder de- reeds maanden geleden strenge COVID-19 maatregelen- open om u te kunnen blijven behandelen.

Uiteraard blijft u de beslissende persoon in deze tijd en kunt u ons altijd bereiken voor vragen over uw eventuele behandeling.

Via dit bericht willen wij u een aanpassing doorgeven in ons Corona beleid, die we hebben doorgevoerd in de praktijk naar aanleiding van het advies van de Leidraad Mondzorg Corona van het KNMT van 6 oktober jl.

Het betreft het dragen van mondkapjes in de wachtkamer.

De wachtkamer van een tandartsen praktijk is geen publieke ruimte, maar de Mondzorgalliantie onderschrijft het dringend advies tot het dragen van een mondkapje in de wachtkamer van de tandartsen praktijk.

Dat houdt in dat u,  als u bij ons op de praktijk komt, u een mondkapje dient te dragen. Als u er geen heeft zal u van onze gastvrouw een mondkapje aangeboden krijgen.

Wat zijn de maatregelen die wij in de praktijk hebben genomen voor uw en onze veiligheid:

Als mondzorg professionals zijn wij van nature gewend aan strenge maatregelen op het gebied van veiligheid en hygiëne. Die maatregelen hebben we nu zelfs nog verder aangescherpt zodat u veilig kunt plaatsnemen in de behandelstoel. Vanaf heden gelden deze aanvullende regels in onze praktijk:

 • Wij respecteren de 1,5 m grens in onze praktijk. Medewerkers die dichter bij u in de buurt komen zijn voorzien van een medisch mond/neus masker.
 • Tevens streven wij naar een beperkt aantal patiënten in de wachtkamer. Om die reden vragen wij u om zoveel mogelijk alleen te komen (en anders 1 kind, 1 ouder/begeleider).
 • Wij verzoeken u om maximaal 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.
 • Wij vragen iedereen om de handen te reinigen met de aanwezige handalcohol, en daarna niks meer aan te raken zoals uw mobiel, en uw jas aan te houden en mee te nemen naar de behandelkamer.
 • U wordt door onze gastvrouw opgevangen, nadat u uw handen heeft gedesinfecteerd, leidt zij u zo snel mogelijk naar een gereedstaande behandelkamer.
 • Mocht er geen gastvrouw aanwezig zijn, dan kunt u na het desinfecteren van uw handen, plaatsnemen in de wachtkamer.
 • Wij spreiden de afspraken om wachttijden zo veel mogelijk te vermijden.
 • Via de herinnering SMS ontvangt u ook een vragenlijst omtrent uw gezondheid, zodat wij kunnen bepalen of het al dan niet veilig is om u in de praktijk te behandelen.
 • Voorafgaand aan de behandeling wordt u gevraagd 1 minuut  met een waterstofperoxide oplossing te spoelen. Dit reduceert eventueel aanwezige virussen in de mond.
 • In de behandelkamers hanteren wij een strikte ontsmetting en schoonmaak procedure.
 • Voor uw en onze veiligheid gebruiken wij bij iedereen nieuwe beschermingsmiddelen (medisch mond/neus masker, handschoenen) en wordt de behandelkamer uitvoerig gedesinfecteerd en het instrumentarium gesteriliseerd. In het tarief is hiermee rekening gehouden. Door de Corona crisis zijn de prijzen van de hygiëne materialen enorm gestegen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft daarom een tijdelijke toeslag in het leven geroepen om de toegenomen kosten te compenseren. De toeslag bedraagt 4,26 Euro en wordt per behandeling in rekening gebracht. De toeslag wordt vergoed door de zorgverzekeraar indien u nog geen 18 bent of een aanvullende verzekering voor de tandarts heeft.
 • De poetshoek is tijdelijk niet te gebruiken
 • Het toilet bij de praktijk is gesloten. In de centrale hal beneden is een toilet waarvan u gebruik kunt maken

Op deze manier kunnen wij zowel voor u als voor onze medewerkers de veiligheid garanderen. Uitstel van behandeling is niet goed voor de mondgezondheid, dus laten wij er samen aan werken om dit weer voor iedereen mogelijk te maken.

Mocht u nog vragen hebben of nader willen overleggen, bel ons gerust. Dat kan tussen 08.00 uur en 17.00 uur  op telefoonnummer: 0348-415211. U kunt ook een mail sturen naar info@mondzorgwoerden.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het hele team van Mondzorg Woerden.

Houttuinlaan 5
3447 GM Woerden