ISO 9001

Mondzorg Woerden is ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is een kwaliteitssysteem waarbij vaste procedures en werkinstructies duidelijkheid geven in de organisatie.

Wat betekent dit voor u als patiënt?

– Meetbare en transparante kwaliteit op bedrijfsmatig en tandheelkundig niveau
– Alles is protocollair vastgelegd, zoals strikte hygiëne protocollen
– Uw garantie voor een zorgeloze ervaring
– Deskundig en vriendelijk personeel
– U wordt snel geholpen aan de telefoon
– Structurele verbetering door evaluatie van de kwaliteit (o.a. patiëntenenquêtes)
– Kwaliteitsjaarverslag
– Jaarlijks een externe toetsing

Het ISO 9001 certificaat halen is niet eenvoudig, maar het certificaat behouden is minstens zo’n grote uitdaging. Mondzorg Woerden blijft onverminderd werken aan de kwaliteit van haar dienstverlening, zodat het certificaat behouden blijft en, nog veel belangrijker, onze patiënten ook in de toekomst tevreden blijven.

iso rc mondzorg woerden

KNMT-praktijkvisitatie: werken aan goede mondzorg

In onze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft Mondzorg Woerden zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen en eventueel mondhygiënisten de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

– Of de praktijk de zaken goed organiseert;
– Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
– Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt de praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen. Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

De praktijk ontvangt ook een certificaat van deelname aan visitatie. Op dit certificaat staat de datum van de visitatie vermeld en welke tandartsen en/of mondhygiënisten hebben deelgenomen.

knmt
krt logo mondzorg 1

Dental WaterTest

Team Mondzorg Woerden werkt samen met Dental Watertest, voor een tweejaarlijkse watertest. Dit om te zorgen dat onze waterkwaliteit optimaal in orde is en blijft. Dental Watertest werkt samen met geaccrediteerde laboratoria. Verminderde waterkwaliteit kan de gezondheid van onze patiënten en medewerkers aantasten.

dental water test mondzorg woerden

ZorgkaartNederland

Klik op deze link om te zien hoe onze praktijk wordt beoordeeld door onze patiënten.

zorgkaartnederland mondzorgwoerden