specialismes

Wat bieden wij aan?

Onze tandartsen hebben zich allemaal op een deelgebied gespecialiseerd, zodat wij zelden hoeven door te verwijzen. Samen met onze mondhygiënisten, paro-preventie-assistentes en preventie-assistentes proberen zij te voorkomen dat er problemen in uw mond optreden.

Komt het desondanks toch tot een probleem of zijn er problemen uit het verleden dan bieden wij u topzorg op het gebied van:

• Restauratieve tandheelkunde
• Parodontologie
• Esthetische tandheelkunde
• Endodontologie
• Orthodontie
• Implantologie

Kijk voor meer informatie over de verschillende specialistische behandelingen op www.allesoverhetgebit.nl